w odniesieniu do usługi sieciowej INSPIRE, prawdopodobieństwo, że usługa jest dostępna.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com