top of page
English
backup
polski
English
polski
kopia zapasowa
kopia zainstalowanego oprogramowania lub plików danych, stanowiąca niezbędny element bezpiecznego użytkowania dysków twardych.

bottom of page