© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

kopia zainstalowanego oprogramowania lub plików danych, stanowiąca niezbędny element bezpiecznego użytkowania dysków twardych.