skończona, nieuporządkowana kolekcja powiązanych elementów (obiektów lub wartości), które mogą się powtarzać.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com