top of page
English
base map
polski
English
polski
mapa zasadnicza
mapa wielkoskalowa, tj. mapa w skali większej niż 1:10000 (najczęściej 1:500, 1:1000, 1:2000 i 1:5000), o treści, która obejmuje obiekty ogólnogeograficzne, katastralne i uzbrojenia terenu, i jest wykonywana oraz utrzymywana w stanie aktualności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

bottom of page