według norm ISO 19100, obiekt geometryczny zawierający wszystkie położenia bezpośrednie, których odległość od określonego obiektu geometrycznego jest mniejsza lub równa danej odległości.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com