© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, informacje o lokalizacji przestrzennej budynków.