w polskiej ewidencji gruntów i budynków (patrz: ewidencja gruntów i budynków w Polsce) jest to część jednostki ewidencyjnej (patrz: jednostka ewidencyjna) stanowiąca obszar podzielony na pewną liczbę działek ewidencji gruntów.

Obrębowi przyporządkowuje się identyfikator ewidencji gruntów, który może być uzupełniony nazwą obrębu.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com