system komputerowy (lub program) korzystający z usług dostarczanych przez inny system komputerowy zwany serwerem (patrz: serwer) za pośrednictwem sieci (patrz: sieć).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com