w INSPIRE, oznacza otwarte wyliczenie, które może być rozszerzane.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com