w języku UML – diagram ten określający cechy dynamiczne systemu, ale tylko w zakresie sekwencji i z uwzględnieniem statycznej struktury obiektów.
W przeciwieństwie do diagramu przebiegu (patrz: diagram przebiegu) przedstawia on zależności pomiędzy egzemplarzami klas (obiektami), pomimo tego zawiera on podobne informacje jak diagramy przebiegu, jednak przedstawione w inny sposób.

Synonim: diagram kolaboracji

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com