zdolność funkcjonowania w powiązaniu z określonym interfejsem.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com