English
compatibility
polski
English
polski
kompatybilność
zdolność funkcjonowania w powiązaniu z określonym interfejsem.