stosowanie systemu komputerowego, wyposażonego w odpowiednie urządzenia graficzne i oprogramowanie typu CAD, do projektowania inżynierskiego oraz do innych zastosowań wiążących się z digitalizacją, przetwarzaniem i sporządzaniem dokumentów graficznych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com