English
computer assisted cartography
polski
English
polski
kartografia komputerowa
stosowanie metod i technik informatycznych do opracowania map oraz wizualizacji danych geograficznych, zwłaszcza w systemach informacji geograficznej.