1) metody i techniki służące do wizualizacji (patrz: wizualizacja) danych z zastosowaniem systemu komputerowego,
2) obrazy i rysunki komputerowe.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com