w specyfikacjach danych INSPIRE, obszar administrowany przez więcej niż jedno państwo.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com