w specyfikacjach OGC – proces transformacji danych uzyskanych z istniejących zapisów lub map analogowych do postaci cyfrowej dostosowanej do wymagań określonej bazy danych.
Konwersja jest głównym problemem wprowadzania danych do bazy i w przedsięwzięciach z zakresu GIS może być najbardziej pracochłonną ich częścią.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com