English
convex polyhedron
polski
English
polski
wielościan wypukły
wielościan, który leży w całości po jednej stronie płaszczyzny wyznaczonej przez każdą ze ścian.