dla zmiennej losowej dwuwymiarowej, wartość oczekiwana (patrz: wartość oczekiwana) iloczynu dwóch zmiennych losowych scentralizowanych (patrz: zmienna losowa scentralizowana).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com