top of page
English
coverage domain model
polski
English
polski
dziedzinowy model pokrycia
w specyfikacjach OGC – model definiujący specyficzne dla danej dziedziny typy pokryć jako wyróżnień (features) i zgodny z ogólnym modelem pokrycia (patrz: model pokrycia)

bottom of page