w specyfikacjach OGC – model definiujący specyficzne dla danej dziedziny typy pokryć jako wyróżnień (features) i zgodny z ogólnym modelem pokrycia (patrz: model pokrycia)

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com