Wykonywanie zadań, w tym pozyskiwanie wiedzy, przy udziale lub pomocy osób fizycznych lub organizacji (najczęściej organizacji pozarządowych) na podstawie publicznego zaproszenia, najczęściej przez internet (patrz: VGI).

Luty 2018

JG

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com