według projektu konwencji Rady Europy, zabroniony przez prawo karne czyn:
a) przeciwko poufności, integralności oraz dostępności danych i systemów,
b) związany z nielegalnym użyciem komputera,
c) związany z rozpowszechnianiem nielegalnych treści,
d) przeciwko własności intelektualnej.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com