top of page
English
data interoperability process
polski
English
polski
proces interoperacyjności danych
w INSPIRE, proces opracowania specyfikacji zharmonizowanych produktów danych oraz wdrożenia niezbędnych rozwiązań celem przekształcenia istniejących danych przestrzennych na dane przestrzenne spełniające wymogi interoperacyjności.

bottom of page