materiał lub urządzenie, które może zawierać dane zapisane w sposób umożliwiający ich odczytanie.
Patrz także: informatyczny nośnik danych (patrz: informatyczny nośnik danych).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com