w odniesieniu do obiektu przestrzennego, atrybut, którego wartości stanowią dane opisowe (patrz: dane opisowe).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com