technika GPS (patrz: GPS) umożliwiająca podwyższenie dokładności wyznaczania pozycji w danym obszarze przez uwzględnianie poprawek określanych i transmitowanych na podstawie obserwacji dokonywanych przez stację referencyjną funkcjonującą w tym obszarze.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com