w administracji elektronicznej, oznaczenie dokumentu elektronicznego służące zapewnieniu:
1) autentyczności, czyli pewności co do autorstwa dokumentu,
2) niezaprzeczalności wysłania dokumentu,
3) że dokument nie został zmodyfikowany po złożeniu podpisu przez autora.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com