tworzenie trójwymiarowego cyfrowego (numerycznego) modelu obiektu w celu przedstawienia jego położenia, kształtu i struktury.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com