ortofotomapa cyfrowa uzupełniona stereokomponentem, tj. ortofotomapą powstałą z pierwotnej przez wprowadzenie sztucznych paralaks podłużnych.

Oglądane obydwie tworzą model przestrzenny w ustalonej skali poziomej i pionowej oraz poprawnie zorientowany.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com