rodzaj nośnika danych podobny do CD-ROM, ale o większej pojemności.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com