graficzne urządzenie wejściowe wyposażone w kursor (patrz: kursor) i służące do digitalizacji (patrz: digitalizacja).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com