synonim położenia określonego bezpośrednio (patrz: położenie określone bezpośrednio) stosowany w normach PN-EN ISO 19100.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com