English
display device
polski
English
polski
urządzenie obrazujące
urządzenie wyjściowe służące do wizualnej prezentacji danych, najczęściej stanowiące monitor z ekranem.