English
easement
polski
English
polski
służebność
ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości stanowiące jej obciążenie, np. służebność drogi koniecznej.