proces doprowadzania do zgodności danych przestrzennych wzdłuż pewnej linii podziału wynikającej zazwyczaj z przyczyn technologicznych, np. proces uzgadniania danych wzdłuż wspólnej krawędzi dwóch oddzielnie digitalizowanych arkuszy mapy.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com