English
entity class
polski
English
polski
klasa encji
zbiór encji (egzemplarzy (patrz: egzemplarz) encji) o wspólnych atrybutach.