English
epipolar plane
polski
English
polski
płaszczyzna epipolarna
płaszczyzna przechodząca przez środki rzutów dwóch zdjęć fotogrametrycznych tworzących stereogram i punkt obiektu.

Płaszczyzna epipolarna wyznaczona przez środki rzutów lewego i prawego zdjęcia fotogrametrycznego oraz punkt terenowy