europejski system pozycjonowania tworzony w 16 krajach środkowej i wschodniej Europy, w tym Polski, którego usługi obejmują udostępnianie korekcji różnicowych do pozycji określonych przez GNSS (patrz: GNSS) na podstawie sieci stacji referencyjnych z przeznaczeniem do celów pomiarowych i nawigacyjnych. W skład EUPOS wchodzi funkcjonujący w Polsce ASG-EUPOS (patrz: ASG-EUPOS).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com