Europejski Komitet Normalizacyjny, który został utworzony w roku 1974.

Polskę reprezentuje Polski Komitet Normalizacyjny(patrz: PKN), jako członek stowarzyszony.

CEN współpracuje bezpośrednio z ISO (patrz: ISO)

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com