organizacja propagująca rozwój informacji geograficznej w Europie, jej członkami są stowarzyszenia i inne organizacje zainteresowane tym rozwojem.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com