w INSPIRE, unikatowy identyfikator obiektu publikowany przez odpowiedni organ. Zewnętrzny identyfikator może być stosowany przez zewnętrzne aplikacje.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com