katalog zawierający definicje i opisy typów obiektów przestrzennych, ich atrybutów i relacji, razem z operacjami, które na tych obiektach mogą być wykonywane.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com