w fotogrametrii lotniczej warunki techniczne wykonania bloku zdjęć (patrz: blok zdjęć) danego obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem danych geometrycznych określających sposób pokrycia obszaru zdjęciami oraz danych nawigacyjnych wyznaczających trasy (osie) nalotu.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com