sposób organizacji danych stosowany w celu ich zapisania, transferu, lub wizualizacji, np. format JPEG (patrz: JPEG).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com