wzajemne pokrycie dwóch sąsiednich zdjęć fotogrametrycznych w szeregu zdjęć (patrz: szereg zdjęć), wyrażane w procentach.

Przykład trzech kolejnych zdjęć 1, 2, 3 w szeregu o pokryciu podłużnym par zdjęć 1, 2 oraz 2, 3 wynoszącym około 60%.

Zdjęcia 1, 3 pokrywają się w około 20%.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com