© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

systematyczny opis i analiza funkcji realizowanych w systemie istniejącym lub projektowanym.