stopniowo rozwijany system wyznaczania pozycji, stanowiący europejski odpowiednik GPS (patrz: GPS).

Jest systemem cywilnym, kompatybilnym z GPS i współdziałającym z rosyjskim systemem GLONASS (patrz: GLONASS).

Przewiduje się odpłatność usług, z wyjątkiem powszechnie dostępnego, stosunkowo mało dokładnego określania pozycji, prędkości i czasu.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com