w specyfikacjach OGC – model (a ściślej metamodel) będący podstawą dla definicji modeli elementarnych określających jak informacja geoprzestrzenna ma być określana i zapisywana.

Dla danych stosuje się tam kilka typów modeli ogólnych: model prostych wyróżnień, model pokrycia, model obserwacji, model rejestru, model usługi, model katalogu danych, model słownika i model słownika nazw geograficznych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com