udoskonalenie systemu GSM (patrz: GSM) umożliwiające bezprzewodową transmisję danych zgodnie z protokółem IP stosowanym w intemecie.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com