według norm ISO 19100, układ odniesienia opisujący związek układu współrzędnych z Ziemią.

Synonim: układ odniesienia (patrz: układ odniesienia).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com