English
geographic identifier
polski
English
polski
identyfikator geograficzny
według INSPIRE i norm grupy ISO 19100 – odniesienie przestrzenne (patrz: odniesienie przestrzenne) w postaci oznakowania lub kodu, które identyfikuje (jednoznacznie określa) położenie (patrz: położenie).

Na przykład "Polska" określa jednoznacznie terytorium Państwa Polskiego, a kod pocztowy 02-089 jednoznacznie określa rejon pocztowy na terenie Polski.

Synonim: identyfikator geoprzestrzenny